Ma 2024. május 19. vasárnap, Ivó, Milán napja van. - Holnap Bernát, Felícia napja lesz.
   

PROGRAMKERESŐ
 
Ke Sz Cs Sz Va
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Európai Uniós pályázatok
Határtalanul pályázatok

Eramus+ 2019 a projekt résztvevői


Gulyás Zoltán intézményvezető	Bíró Jánosné projektkoordinátor
Gulyás Zoltán intézményvezető   Bíró Jánosné pályázati referens

 

Királyné Túri Andrea koordinátor Halász Judit Völgyesi Dóra

Királyné Túri Andrea

koordinátor 

 Halász Judit Völgyesi Dóra 

 

Csoport 01. Csoport 02.

 

 

Albert ÁgnesAlbert Ágnes angol – éneke-zene szakos tanárnő, 2001 óta tanítja mindkét tantárgyát négy és nyolcosztályos gimnáziumi képzésben. Pedagógiai munkájának egyik fontos elem, hogy a két tantárgy interkulturális aspektusait beemelje a tanítási órákba. Számos olyan továbbképzésen vett részt, amelyek hozzájárulnak az ilyen irányú pedagógiai cél megvalósításához. Kiemelten fontosnak tartja a két tantárgy egyéb kompetenciákat érintő kölcsönhatását. A zenei képzés, a zene és mozgás által szinte teljes agykapacitást igénylő feladatok hozzájárulnak a nyelvi kompetenciák fejlesztéséhez. A nyelv magas szintű ismerete pedig segíti azon tehetséges diákok szakmai, elméleti, zenetörténeti és zeneelméleti fejlődését, akik a zenei pályát választják az érettségi sikeres letétele után.

A tanárnő szem előtt tartja az oktatási módszerek alkalmazásakor, hogy iskolánk kiemelt tehetséggondozó műhely, amely azt jelenti, hogy a városból, és annak vonzáskörzetéből számos sokoldalúan tehetséges diák érkezik. Ahhoz, hogy a bennük lévő érdeklődést, tehetséget kibontakoztassa, a tanárnő nyitott, és érdeklődő az olyan új tanítási módszereket illetően, amelyekkel a tehetségből eredő siker okozta „flow” érzés fenntartható és megerősíthető.

Összefoglalva: a kurzus által kínált kommunikációs és módszertani kompetencia fejlesztése széles skáláját mutatja azon az eszközöknek, amelyekkel a tanítási órák színesebbé tehetők, és a differenciálás is zökkenőmentesen megvalósítható. A szakmai szókincs bővítése azon diákok továbbtanulásához járul hozzá, akik külföldi zeneművészeti szakközépiskolákban, illetve egyetemeken kívánják folytatni tanulmányaikat.Baranyai Krisztina angol-matematika szakos tanárnő, aki rendelkezik fejlesztő és differenciáló pedagógiai szakvizsgával. Pedagógiai munkája fontos elemének tartja a tehetséges tanulók fejlesztését és a sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatását heterogén csoportokban. Meggyőződése, hogy az új tanítási módszerekkel könnyedén megoldható az eltérő képességű, különböző szociális vagy kulturális hátterű diákok differenciált oktatása. Intézményünk rövid és hosszútávú céljai között is szerepel a hátrányos helyzetű tanulók fejlesztése és az új innovatív tanítási módszerek fejlesztése, kidolgozása. A tanárnő véleménye szerint az Erasmus+ program egyértelműen olyan tudást nyújtana neki, amely alkalmas arra, hogy árnyaltabb képet kapjon mind a tehetséges tanulók, mind a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók fejlesztéséről és segítéséről, úgy, hogy új módszertani képzésben részesül.

Tudatában van annak, hogy iskolánk tehetséggondozó műhely, amely azt jelent, hogy intézményünkbe sok tehetséges gyermek jelentkezik. Ahhoz, hogy ezek a gyerekek ne ’elveszett’ tehetségek legyenek, nagyon fontos fenntartanunk azt a flow-érzést, amely a tanulási folyamatban jelentkezik a tehetséges tanulóknál Csíkszentmihályi Mihály szerint. A tanárnő abban hisz, hogy új tanítási módszerekkel ez az érzés mélyíthető, illetve erősíthető.

Ezen felül a jobb diagnosztikai méréseknek köszönhetően egyre több sajátos nevelési igényű tanuló tanul intézményünkben, akiknek szeretnénk biztosítani, hogy ők is elérhessék az iskolánk által megfogalmazott célokat és megkapják a továbbtanuláshoz szükséges tudást, sőt, még egy nyelvvizsgát is. A tanárnő munkájának fontos részét adja ez is.

Végezetül elmondható, hogy az Erasmus+ segítségével megismerhető módszer és annak későbbi használata egyértelműen megfelel intézményünk céljainak, mivel fejleszti a tanár számos kulcskompetenciáját és egyben hasznos eszközzel látja el a mostanában olyan sokszínű tanulói csoportok differenciált oktatásához, amely a hatékony tanulási-tanítási folyamat kialakításának kulcsa lehet.

 

Bárdos DóraBárdos Dóra számára folyamatos cél, hogy modern, innovatív pedagógussá váljon, aki minden segítséget meg tud adni tanítványainak egy folyamatosan változó világban, ahol a modern tanár számára alapvető az élethosszig tartó tanulás gondolata, a kíváncsiság, a vállalkozókészség és a többnyelvűség. Szeretne szakmailag fejlődni, de sikeres pályázata hozzájárulna ahhoz is, hogy az intézményben folyó minőségi oktató-nevelő munka új részterületekkel bővülhessen, megújulhasson, s minél több jó gyakorlatot sikerüljön kialakítani, megismertetve vele a régió többi iskoláját.

Magyar-történelem szakos tanárként eddig is fontosnak tartotta, hogy tárgyait európai dimenzióban gondolkodva tanítsa (legyen szó akár műfordításról, kétnyelvűségről vagy idegen nyelvű forrásokról), azonban egy külföldi továbbképzés sokat segítene abban, hogy óráin új nézőpontokból közelíthessen az interkulturális érzékenység fejlesztéséhez, a kultúrák közötti párbeszéd képességének kialakításához. A felkészülés során munkájában eddig is számos idegen nyelvű – elsősorban angol – anyagot használt ötletadónak és forrásnak, igyekezett fejleszteni digitális és a médiával (zene, film stb.) kapcsolatos kompetenciáit (legújabban az uniós VEKOP-7.3.3-17 pályázati program keretében), fontosnak tartotta, hogy órái az internet és az egyéb médiumok segítségével tanulóközpontúbbá, innovatívabbá váljanak. Egy külföldi képzés azonban nagyban segítené, hogy a más országokból érkezett kollégák munkáját megismerve, velük közösen gondolkodva növelhesse szakértelmét, bővíthesse tapasztalatait és módszertani repertoárját, fejleszthesse nyelvi és kommunikációs képességeit.

Mivel az intézményben több külföldi diákcsereprogram működik, rendszeresen tart idegen nyelven magyarórákat külföldieknek, akik a magyar nyelv alapszintű elsajátításával jobban megismerhetik hazánkat: a külföldi képzés hozzájárulna ahhoz, hogy ezek az órák magabiztosabbak, ötletesebbek, hatékonyabbak legyenek.

Nemrég szerezte meg a doktori címet irodalomtudományból, s már eddig is szívesen tartott népszerűsítő előadásokat: a külföldi képzés viszont segíthetne abban, hogy ezeket akár külföldi hallgatóknak, angol nyelven is elmondhassa, ezzel is növelve a nemzetköziesítés szintjét az intézményben.

A gimnázium számos tehetségprogramban vesz részt, folyamatosan nyitva áll a lehetőség a környék pedagógusainak, hogy a különféle jó gyakorlatokat megtekinthessék, megtanulhassák: a külföldi képzéssel ebben a minőségfejlesztő, kooperatív munkában jobban részt vehetne, amely így országok közöttivé is válhatna (ezért regisztrált a School Education Gateway-re és az e-Twinningre). Munkájához már eddig is készített digitális tartalmakat és oktatási segédanyagokat: ezeket a jövőben nemcsak hazai, hanem akár európai kollégáival is megosztaná.

Összefoglalva: amennyiben Bárdos Dóra részt vehetne a külföldi képzésen, ez újabb lépcső lenne ahhoz, hogy módszertani szempontból megújulhasson, a gimnáziumban pedig hozzájárulhasson a hosszú távú célként kitűzött innovatív tantervi és oktatásmódszertani fejlesztések és tudásfejlesztési szövetségek létrehozásához. Tisztában van vele, hogy a pályázaton való részvétel komoly felelősség, hiszen előzetes nyelvi és módszertani tudásfejlesztést követel meg, de ezt örömmel vállalná. Ahogyan azt is, hogy a képzés lezárulta után minél többekkel ossza meg tapasztalatait itthon és – akár – külföldön is. A továbbképzés elvégzésével megvalósulhatnának a pályázó különböző céljai: rövidtávon elsősorban a módszertani és nyelvi kompetencia fejlesztése, a praktikus és kreatív tanítási technikák elsajátítása, középtávon az új jó gyakorlatok megvalósítása, a helyi tudásmegosztás és a kooperatív tananyagfejlesztés, hosszú távon pedig a hozzájárulás az intézményi kapacitásépítéshez, az európai oktatási projektekhez.

 

Benke BalázsBenke Balázs gimnáziumunk testnevelő szakos tanára, aki az elmúlt években több tanfolyamon és képzésen vett részt, hogy szakmai fejlődése mellett az intézmény oktatási minőségének javításához és megújításához is hozzájáruljon. Ahhoz, hogy a legújabb, leginnovatívabb módszereket és ismereteket megszerezze, leginkább idegen nyelvű szakirodalom tanulmányozásával van lehetősége, ehhez pedig a többnyelvűség mint kulcskompetencia megléte elengedhetetlen.

Intézményünknek külföldi cserekapcsolatai és kölcsönös tanulmányútjai vannak, melynek keretein belül a cserediákok részt vesznek egymás tanóráin és az adott iskola mindennapi életében. Szeretne bekapcsolódni ezekbe a programokba, hogy hozzá tudjon járulni a gimnázium jó hírének öregbítéséhez, illetve az ott szerzett tapasztalatokat felhasználhassa a helyi viszonyok között. Az ilyen nemzetközi együttműködések révén újszerű módszerek megismerésére nyílik lehetőség mindkét fél részéről és így kölcsönösen hozzájárulnak a nemzetköziesítés szintjének növeléséhez az intézmények között.

Modern világunkban elengedhetetlen a kultúrák közötti párbeszéd, ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha értjük is egymást.


 

Fehérné Farkas GyöngyvérFehérné Farkas Gyöngyvér nyolc éve dolgozik német nyelvtanárként intézményünkben. Mivel tanítási idő alatt csak nehezen lehet megoldani a helyettesítését, így a nyelvi képzést csak nyáron tudja elkezdeni. Europass nyelvi útlevéllel illetve a jelentkezéshez szükséges Europass önéletrajzzal is rendelkezik. Rendszeresen szervez nyelvi tábort (Ausztriába, Németországba) amelyek során nemcsak a német nyelven tanuló diákoknak, hanem az angolul tanulóknak is segítséget tud nyújtani a kurzusnak köszönhetően.

Középtávú céljaink megvalósulásához, mint például az európai mobilitáshoz, nemzetközi kapcsolatokhoz, együttműködésekhez és tapasztalatszerzéshez ez a képzés kiváló lehetőséget teremt. Más ország kultúrájának megismerése hozzásegíti ahhoz, hogy ezeket a kulturális értékeket a diákoknak is átadhassa.

Hosszú távú céljaink között szerepel a kapacitásépítés, amelyhez nagy segítséget jelent a tanfolyamon belül több ország részvételével megvalósuló oktatás, ami akár újabb cserekapcsolatok kialakítását teszi lehetővé, valamint kollégámnak lehetőséget biztosít más országokban használt módszerek megismerésére. Az itt megszerzett tapasztalatokat a kollégáknak átadva új megvilágításba helyezi a jelenleg alkalmazott módszereket. Mivel a diákok többségének első nyelve az angol, így alkalma nyílik a két nyelv összehasonlítására, és a tantárgyi koncentráció, mint egy fontos indikátor magasabb szinten történő megvalósítására.Gulyásné Jónás AnikóGulyásné Jónás Anikó iskolánk magyar-francia szakos tanára. Mindig arra törekszik, hogy ne csak egy idegen nyelvet tanítson meg a diákjainak, de civilizációs, földrajzi, történelmi, zenei vagy akár gasztronómiai ismereteken és élményeken keresztül adja át azt a rajongást és lelkesedést, amellyel ő a francia nyelvet szereti és oktatja, egyúttal a jövőben is kamatoztatható tudást nyújtva tanítványainak.

A pedagógus vállalkozó készségét mutatja, hogy eTwinning területi képviselő volt, illetve több sikeres diákcsereprogramot szervezett már Franciaországba és Belgiumba, ahol a diákok nemcsak francia, de angol és német tudásukat is kipróbálhatták, gyarapíthatták. A diákcserék és projektek anyagi támogatását pályázatok írása útján sikerült biztosítania, így olyan hátrányosabb helyzetű tanulók is eljuthattak a célnyelvi országokba, akiknek erre más módjuk nem lett volna.

Ezeknek a programoknak a célja a nyelvtanulás és nyelvgyakorlás mellett az volt, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a nyelvtanulás fontosságára és hasznosságára, hogy gazdagítsa szociokulturális ismereteiket, hogy ezáltal is elfogadóbbá, nyitottabbá váljanak, interkulturális érzékenységük erősödjön. (Nem egy tanítványa lett már eddig is, a tanárnő személyes motiváltságának köszönhetően, maga is angol-francia szakos nyelvtanár, vagy olyan sikeres diplomás munkavállaló, aki 3-4 nyelven is kiválóan kommunikál.) A francia szakos kolléganő nem csupán szakmai, de baráti kapcsolatokat is ápol külföldi kollegákkal, folyamatossá téve ezzel az együttműködést a külföldi partnerekkel és hozzájárulva egymás oktatási-nevelési gyakorlatának megismeréséhez.

Azonban meggyőződése, hogy folyamatos tanulásra, szakmai, nyelvi, módszertani megújulásra és a rohamosan fejlődő világunkban a megfelelő digitális ismeretek megszerzésére van szüksége ahhoz, hogy a diákok motiváltságát fenn tudja tartani. Ezért részvétele Franciaországban egy célzottan nyelvtanárok számára induló szakmai megújító képzésen neki és iskolánk számára is mindenképp hasznos. Az európai mobilitás során megismert jó  gyakorlatokat kollégáival meg tudja osztani, és alkalmazni tudja a helyi pedagógiai gyakorlatban. Nyelvi, módszertani készségeinek fejlesztése, szociokulturális ismereteinek bővítése révén még hatékonyabban tudja a továbbiakban segíteni az iskola nemzetközi kapcsolatait, és újabbak kiépítését kezdheti meg.

 

Halász JuditHalász Judit a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett történelem-német szakos tanári diplomát, majd 2006-ban közoktatásvezető és pedagógus szakvizsgát tett.

2014-ben próbaminősítő eljárás során mesterpedagógus besorolást nyert, ezután szakértőként vett részt minősítési eljárásokban.

Angol nyelvből felsőfokú komplex nyelvvizsgával rendelkezik, beszédkészsége azonban frissítésre szorul.

Megszerezte az ECDL Európai Számítógép-használói Jogosítványt és a Goethe-Intézet tanfolyama keretében a Multimediaführerschein D-t. Számos konferencián és továbbképzésen fejlesztette tovább digitális kompetenciáját, így pl. „E-Learning im Deutschunterricht: Unterrichtsmaterialien recherchieren, erstellen und publizieren” tanfolyamon az IIK Institut- ban Düsseldorfban. Részt vesz az intézmény VEKOP (Digitális környezet a köznevelésért) pályázatában. Az így megszerezett ismereteket kollégáinak továbbadja, a digitális eszközöket óráin rendszeresen használja.

Négy éven keresztül volt a német munkaközösség vezetője, ezért tapasztalattal rendelkezik helyi tantervek, tanítási programok, munkatervek készítésében is.

Hosszú éveken át szervezte a kistérségi német versenyt a környék végzős általános iskolásai számára.

A 001/2002-es tanévben iskolánk Comenius iskolai együttműködési projektjének pályázatírója és koordinátora volt.

A 2011-ben és 2012-ben két cikluson át tesztelő tanárként működött közre az European Schoolnet által indított iTEC nemzetközi oktatási projektben, amelynek célja a jövő osztálytermének megtervezése volt.

Diákjaival részt vett cserediák programokban, több nemzetközi együttműködésben pl. Pasch- Odyssee, eTwinning.


Hegedűsné Halász Eszter
intézményünk biológia-kémia szakos tanára 14 éve. Számos szakmai és egyéb pedagógiai továbbképzésen vett részt az elmúlt évek során, hogy kompetenciáit fejlessze az adott területeken. Vallja, hogy fontos és elengedhetetlen az életen át történő tanulás a pedagógus pályán. Jó kommunikációs és kooperatív készséggel rendelkezik. Szívesen dolgozik másokkal adott probléma megoldásán és új innovációs ötleteken.

Fontosnak tartja, hogy a többnyelvűség mint kulcskompetencia megfelelő szintű legyen nála. Megfelelő nyelvi tudással felvértezve lehetősége nyílik arra, hogy az intézményünkbe érkező cserediákokkal kapcsolatban erősítse a kultúrák közötti párbeszédet. Lehetőség szerint ő is bekapcsolódna a különböző nyelvű csereprogramokba, amelyek intézményünkben működnek. Az ott szerzett tapasztalatokat, jó gyakorlatokat adaptálhatná a helyi lehetőségekhez. Fontosnak és elengedhetetlennek tartja, hogy az angol nyelven publikált új kutatási eredményeket, szakjához kapcsolódó irodalmat megismertesse diákjaival, ezzel is bővítve tudásukat és formálva világnézetüket. Céljai között szerepel az európai mobilitás és tapasztalatszerzés

lehetőségeit kiaknázva további tanfolyamok elvégzése, amelyeken újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszereket sajátíthat el. Megismerheti az IKT-eszközök maximális kihasználásának lehetőségeit az oktatásban, fejlesztve ezzel személyes és pedagógiai kompetenciáit.

Céljai és tervei összhangban vannak az intézményünk által megfogalmazott célkitűzésekkel.Karainé Danóczi Linda KatalinKarainé Danóczi Linda Katalin testnevelés szakos kolléganő 8. éve tanít intézményünkben. Fiatal kolléga, így kevesebb szakmai tapasztalattal rendelkezik, de igen aktív az iskolában szervezett minden jellegű program szervezésében és lebonyolításában.

Szeretné magasabb szintre emelni személyes kompetenciáit, és angol nyelven elsajátítani szakjának speciális nyelvezetét. Így akár testnevelés érettségire is fel tudna készíteni idegen nyelven diákokat, illetve be tudná vonni a testnevelés szaknyelvébe az általános nyelvvizsgával rendelkező, testnevelés irányába továbbtanuló diákokat és a gimnázium cserekapcsolatainak köszönhetően hozzánk látogató tanulókat.

Az élethosszig tartó tanulás szerinte nagyon fontos, ha ez ráadásul idegen nyelven valósulhat meg, az extra lehetőségeket nyitna meg számára. A nemzetközi kapcsolatok segítségével a tapasztalatok cseréje is előtérbe kerül, hiszen a tanfolyamon szerzett tudását kollégáival is megoszthatja és felveheti a kapcsolatot olyan idegen nyelvű tanárokkal, akik tantárgyspecifikus segítséget nyújthatnak neki.Kemenczei GáborKemenczei Gábor biológia-kémia szakos tanár 2018 óta tanít iskolánkban. Fiatal kollégaként még kevés tapasztalattal rendelkezik, viszont fontosnak tartja az IKT-eszközök nyújtotta lehetőségek széleskörű kihasználását az oktató-nevelő munkában. Célja nemcsak a tanulók motiválása, hanem a diákok digitális technológiára épülő készségeinek fejlesztése, amelyek megléte elengedhetetlen a munkaerőpiacon való érvényesüléshez hazai, európai és globális szinten egyaránt.

Szeretné fejleszteni módszertani repertoárját és megismerni a legújabb oktatástechnológiai módszereket és alkalmazásokat. Nyelvtudását folyamatosan fejleszti és szinten tartja, így jó lehetőség lenne számára, hogy ezeket a tudáselemeket idegen nyelvi környezetben sajátíthatná el. Ennek érdekében Gábor egy kapcsolódó VEKOP továbbképzésen is részt vesz, amelynek során vállalta, hogy a fenti célokhoz illeszkedő digitális oktatási tartalmakat hoz létre, e tartalmakat óráin felhasználja és fejleszti diákjai IKT- kompetenciáit, valamint workshop keretében tart továbbképzést kollégáinak.

Tervei között szerepel, hogy később a szakpárjához kapcsolódó tanfolyamokat is elvégezzen, és megismerje az angol iskolarendszer Science tárgyának oktatását, amit intézményünkben is hasznosítani tudnánk a természettudományos tárgyak tanulóközpontú tanításában.Királyné Túri AndreaKirályné Túri Andrea intézményünk angol szakos pedagógusa, az Erasmus+ KA1 projekt koordinátora közel 20 éve dolgozik intézményünkben és 7 éve munkaközösség-vezetőként is segíti az oktató-nevelő munkát. Több nemzetközi platform tagja, ahol más országok angol tanárai által használt praktikákat és új módszereket tesznek nyilvánossá a csoporttagok, és azonnali visszajelzést adnak a tapasztalataikról. A belga-magyar diákprogram társkoordinátora, valamint az olasz-magyar diákcsereprogram megalapítója, közel 10 éve rendszeres főszervezője az angliai tanulmányutaknak. A nemzetközi együttműködés és a nemzetközi kapcsolatok kialakítása, terjesztése, fenntartása elsődleges célja pedagógiai munkásságának. Pedagógusként és magánemberként is elhivatottan követi a legújabb digitális irányvonalakat, és igyekszik a frissen megszerzett ismereteit egyrészről pedagógus kollégáinak átadni akár egy workshop keretén belül is, ahogy tette már ezt többször, másrészről a tanóráiban is integrálja ezeket az új módszertani fogásokat, amelyekkel nagymértékben tudja motiválni például a Z vagy az Alfa generációt.

Nagyon fontosnak tartja a tanulóközpontú minőségi oktatás kialakítását, ahol a szakértelem és a tapasztalatok pedagógusok közötti cseréjének, valamint a digitális magabiztosságnak kiemelkedő szerepe van. Ezek a célok szintén megtalálhatóak az intézményi célok között. Mindig élen jár az innovatív projektek, tanítási-tanulási módszerek elsajátításában és terjesztésében, ezért szerezte meg a mentortanári diplomát és szaktanácsadóként is a segítés, tudásmegosztás elkötelezettje. Hosszú távon gondolkozik az Erasmus+ projektben, „job shadowing” keretein belül is szeretne egy nemzetköziesített, több partneriskolára kiterjedő együttműködési hálózatot kialakítani.

A nyári képzési időpontja választását az motiválta, hogy középvezetői szerepköre nem engedi meg az év közbeni huzamosabb távollétet, valamint az angliai tanulmányút és az olasz cserekapcsolat koordinátoraként több napot így is helyettesítésre szorul az intézményben végzett pedagógiai tevékenysége, és semmiféleképpen nem szeretne visszaélni kollégái segítőkész áldozatos munkájával.

 

Simon KatalinSimon Katalin a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium némettanára a Bell Teacher Campus Language Improvement for Teachers kurzusát pályázza meg. A meghirdetett képzések közül a nyári kurzuson szeretne részt venni, mivel a munkáltató ezt támogatja a tanév zavartalan lefolyása, a helyettesítések megoldásának nehézségei miatt. A kiírt pályázat feltételei szerint regisztrált az e-Twinningen és a School Education Gateway felületén, elkészítette Europass önéletrajzát és nyelvi útlevelét. Vállalja, hogy a kurzus megkezdésének időpontjáig folyamatosan fejleszti, mélyíti már meglévő angol nyelvtudását, hiszen vallja, hogy pedagógusként fontos az egész életen át tartó tanulás képességének megtartása. A képzés elvégzésének motivációja, hogy az angol nyelvű szakismereti, nyelvi készségei fejlesztésének hatására hatékonyabb módon tudja oktatni második idegen nyelvként németet tanuló diákjait. Angol nyelvtudás birtokában a két nyelv nyelvtani felépítése közötti párhuzamok, ellentétek, hasonlóságok megláttatásával segíteni tudja a diákok nyelvi megértését.

Az angol nyelvismeret elmélyítése segíti munkáját az angol nyelvi csereprogram szervezésében, lebonyolításában, ezzel erősítve a kultúrák közötti párbeszédet, a társadalmi befogadást és a szolidaritást, amelyet az intézmény is támogat. A nemzetköziesítés az oktatás és képzés minőségének javulását eredményezi, ezárt is szerepel az intézmény hosszú távú tervei között is a 3-4 országgal megvalósuló oktatási projektek indítása.

A képzés elvégzése eredményeképpen sikerülhet nemzetközi kontextusban is kimagasló színvonalon oktatnia, dolgoznia. Az angol mint második idegen nyelv biztos ismerete segíti a biztos idegen nyelvi tájékozódást, helyzetfelismerést, problémamegoldást a különböző programokon, nyelvismeretet igénylő kontextusokban (csereprogramok, idegenvezetés, tolmácsolás).

A pályázó a digitális kompetenciái folyamatos fejlesztését vállalja, az IKT-eszközök mindennapos használatával segíti a nyelvtanítás-nyelvtanulás folyamatát.

A pályázó megfelelő pedagógiai attitűdje (nyitottság, elkötelezettség, innováció, elfogadás) biztosítja a képzésen való aktív részvételt, az elsajátított tudás átadását a képzést követően a

pedagógiai munkája során, s ezzel a hozzájárulást intézményének közép- és hosszú távú céljaihoz, amelyek mind elengedhetetlenek a hosszú távú célok között megnevezett újszerű és tanulóközpontú, fejlett pedagógiai módszer kialakításához.

 

Vargáné Tulik HildaVargáné Tulik Hilda angol szakos kolléganő hisz az egész életen át tartó tanulás megújító erejében, ezért rendszeresen vesz részt olyan pedagógiai és módszertani továbbképzéseken, amelyek elősegítik szakmai fejlődését és hozzájárulnak személyes kompetenciáinak erősítéséhez.

Vizsgára felkészítő és vizsgáztató tanárként jól tudja, hogy a diákok legújabb generációjának már más a kapcsolata az idegen nyelvekkel, ezért a nyelvtanításban tudatos és folyamatos szemléletváltást tart szükségesnek a hatékonyság és a hitelesség érdekében. A tanulók motiválása mellett fontosnak tartja, hogy segíteni tudja őket a sokféle nyelvi hatás közötti eligazodásban és kialakítsa bennük az igényes nyelvhasználat iránti elkötelezettséget. Ez a törekvése egybeesik iskolánk azon közép- és hosszú távú céljával, amelyben az újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztését jelölte ki. Mivel iskolánk nemrég az ELTE Origó Nyelvi Centrum referenciaiskolája lett, még fontosabbnak tartja, hogy a minőségi nyelvoktatás érdekében innovatív módszereket, új oktatási formákat sajátítson el, amelyeket később továbbadhat iskolánk többi nyelvszakos kollégájának is.Volter EtelkaVolter Etelka matematika-fizika szakos kolléganő, intézményvezető-helyettes pályájának kezdete óta folyamatosan képezi magát mind szakmai, mind módszertani téren. Nagy hangsúlyt fektet az idegen nyelvek tanulására, angol, német és orosz nyelven is beszél. Nem véletlen, hogy hozzá tartoznak a nyelvi munkaközösségek, ő a felelőse a külföldi cserekapcsolatoknak.

Évtizedek óta szívesen vesz részt az iskola nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében, ápolásában. A német, belga és olasz cserekapcsolatokban szívesen tartott közös foglalkozásokat a magyar és a külföldi diákoknak. Jó kapcsolatokat épített ki a külföldi kollegákkal, ezzel is hozzájárulva egymás kultúrájának, oktatási-nevelési gyakorlatának megismeréséhez.

Évek óta szervezi, hogy az AIESEC által biztosított nyelvi önkéntesek segítsék diákjainkat a nyelvi fejlődésben. Módszertani újítását sikerrel mutatta be a 2nd Scientix Conference résztvevőjeként 2014-ben Brüsszelben.Völgyesi DóraVölgyesi Dóra angol-történelem szakos kolléganő tizedik éve tanít az intézményben és mindig is fontosnak tartotta a saját szakmai fejlődését és módszertani megújulását. Ennekérdekében több továbbképzésen is részt vett az elmúlt években, amelynek köszönhetően sikeres pedagógus szakvizsgát tett mentortanár szakiránnyal, majd egy olyan továbbképzésen vett részt, amely során a mentortanári képzettségét angol nyelven mélyített el. A mindennapi pedagógiai munkája során az IKT-s eszközök használatának erősítését és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciáinak hatékonyabb fejlesztését célozza meg.

Az idegen nyelvek oktatása újabb és újabb módszerek használatát igényli a hatékonyság érdekében, az általa választott kurzuson elsajátított tudása nagyban hozzájárul majd az interkulturális tudatosság és kommunikáció fejlesztéséhez, valamint a megszerzett tudásának adaptálásához, átadásához a helyi viszonyokhoz alakítva. Ezáltal a tanfolyam céljai az intézmény közép- és hosszú távú céljaihoz is idomulhatnak, hiszen az iskola célja a nemzetköziesítés, a minőség szintjének növelése, az inspiráció úgy, hogy külföldi iskolákat is bevonjunk egy-egy projektbe. Illetve az eddig külföldi cserekapcsolatok szervezésében, koordinálásában való részvétele is egy új szintre emelkedik, hiszen egy jobb rálátást kap az Erasmus+ program által a saját és intézménye lehetőségeire is.

A tanfolyam során tanult újszerű módszerek is segítenék a tanulóközpontú pedagógiai módszer fejlesztését is, amely szerepel az intézmény hosszú távú céljai között. Egyfajta mélyebb érzékenységet is magával hozna Dóra a kulturális különbségekkel kapcsolatban, amely a diákjaira is nagy hatással lenne. A hatékony kurzusmódszertani gyakorlatok segítségével a diákjai motivációját is növelheti, ami fontos eleme a hatékony, kommunikatív nyelvtanulásnak: jobb rálátást kapna a nyelvtanulási szükségletekre, viselkedésre és nehézségekre.

Összeségében a nyelvi, módszettani és személyes kompetenciái fejlődése révén képes lenne olyan projektekben dolgozni, amelyek nemzetközi együttműködéssel történnek.


ERASMUS+
PROJEKTEK
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
www.bankvelem.hu
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Elte ORIGO Referenciaiskola
PÉNZIRÁNYTŰ iskola
KÉSZPÉNZKÍMÉLŐ
PÉNZ7 iskola
INFO

Cím:

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium

2700 Cegléd

Rákóczi út 46.

 

Ideiglenes telephely:

2700 Cegléd

Törteli út 42.

 

Telefon:

06-53/500 525

 

Email:

cklg@cklg.hu

 

OM azonosító:
032549

Tagozatkódok:

1001 Matematika

1002 Természettudományok
1003
Angol nyelv

1004 Német Nyelv

1005 Humán

1006 Informatika

1008 8 osztályos tagozat

tcld.net


Hány nap van hátra?
Nyári szünet:
2024.06.20 - 2024.09.01-ig
Még nap van hátra
SZAVAZÁS
Nincs megnyitott szavazás


Valid XHTML 1.0 Transitional

Érvényes CSS!

A lap 0.018 másodperc alatt készült el. | Copyright 2024 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | Impresszum
| A látogatók száma 2012.07.14-től összesen: 26259402 | Ebben a hónapban: 257650 | Ma: 13443 | jelenleg: 2 | Statisztika |