Ma 2024. május 19. vasárnap, Ivó, Milán napja van. - Holnap Bernát, Felícia napja lesz.
   

PROGRAMKERESŐ
 
Ke Sz Cs Sz Va
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Európai Uniós pályázatok
Határtalanul pályázatok

Eramus+ 2019 beszámolók


Baranyai Krisztina egy hetes szakmai tanfolyamon vett részt az írországi Dublinban. A tanfolyam a project alapú tanítási módszerrel ismertette meg a hallgatókat. A széleskörű szakmai tudással rendelkező oktatók saját tapasztalatuk és szakmai irodalom segítségével megmutatták, hogyan lehet a projekt alapú tanítási módszert hatékonyan felhasználni bármilyen tantárgy tanítása során. A tanfolyamon lehetőség nyílott arra, hogy különböző online tanári segédanyagokkal megismerkedjenek a résztvevők. Ezek közé tartozott például a flipgrid, google classroom, Ted és különböző podcastok. A tanfolyam egy úgynevezett vizsgaproduktummal zárult, amely arra volt hívatott, hogy az oktatók felmérjék mennyire sikerült elsajátítani a projekt alapú tanítási módszer teoretikus alapjait. Baranyai Krisztina filmet készített az előbb említett flipgrid alkalmazásával.

A tanfolyam reggel 9 órától délután 4-ig tartott, azonban néhány alkalommal a tudás elmélyítése érdekében szükséges volt az esti ’tanulás’ is. Ez az nem jelentett nehézséget ugyan is az órák nagyon jó hangulatban, széles ismeretekkel rendelkező nemzetközi társaságban zajlottak. Ez a jó hangulat és nemzetközi légkör a délutáni szabadidős tevékenységre is jellemző volt, ami rendkívül inspirálóan hatott a ’házi feladattal’ való foglalkozásra is.

Az egyhetes program lehetőséget nyújtott szakmai fejlődésre és kulturális eszmecserékre is.

 

Benke Balázs 2 hétig Brightonban az ELC nevű iskolában General English kurzuson vett részt. A délelőtt folyamán angol nyelvtant, társalgást, kiejtést, a délután folyamán szövegértést, helyesírást tanultak és gyakoroltak. Az órák tanártól függően élménygazdagok, szórakoztatóak és tartalmasak voltak. A tantermek és az úgy egészét tekintve az egész iskola nagyon jól felszerelt, a tanárok jól felkészültek segítőkészek és lelkesek voltak. A csoport társai a világ minden részéről érkeztek, így volt szerencséje az angol nyelv egészen különleges dialektusait is meghallgatni és megérteni, vagy éppen abszolút nem. Ez utóbbiban a spanyolok toronymagasan lettek bajnokok és mögöttük messze lemaradva a Japán, valamint Dél-Korea tanulói. Mindenkinek  ajánlani tudja Balázs  az iskoláját! :-)

 

Dr. Bárdos Dóra - Beszámoló az Erasmus-kurzusról

Az általam elvégzett egyhetes, 24 órás tanfolyam a Creative Teaching in the Secondary CLIL Classroom (Practical and Creative Methodology for Overseas Teachers) címet kapta, amelynek tökéletesen megfelelt. A képző intézmény, a negyven éve elismeréssel működő Lake School of English Oxford a British Council 2019-es felmérése alapján a szigetország nyelviskoláinak legjobb két százalékába tartozik, így nem csoda, hogy kurzusuk professzionálisan megszervezett, átgondolt és hasznos volt.A képzés öt napja (július 15-19.) alatt teljes betekintést kaptunk a CLIL-módszerbe elméleti és gyakorlati szempontból is: bár a tanfolyam alapvetően gyakorlatorientált volt, de a rövid elméleti oktatáson számos segédanyagot ismertünk meg, hogy a későbbiekben szabadon bővíthessük ismereteinket a módszerről. A gyakorlati részben tematikusan foglalkoztunk a CLIL alkalmazási területeivel a szövegértés, szövegalkotás, olvasás, beszéd, kommunikáció, drámajáték, fogalmazás, írás és hibajavítás, a digitális segédanyagok, illetve a játék és zene felhasználása szemszögéből. Ehhez bőséges és nagyon változatos segédletek, digitális anyagok készültek, amelyeket mind megkaptunk, illetve sok kiváló, kreatív és inspiráló jó gyakorlatot ismertettek meg velünk, amelyek kivétel nélkül alkalmasak arra, hogy adaptálhassuk őket hazai környezetbe, Emellett igen hasznos országismereti és nyelvfrissítő képzésben is részünk volt, illetve az iskola arról is gondoskodott, hogy közelről megismerhessük az angol életet: több ingyenes vezetett kulturális túra és egy oxfordi középiskola meglátogatása is szerepelt a programban.Az oktatás kiscsoportos formában (9 fő) folyt, fókuszában a kompetenciafejlesztéssel, és oktatóink mindenben tekintettel voltak egyéni érdeklődésünkre, szakmai preferenciáinkra, tanított tárgyunkra is. Így nagyon sokat lehetett gazdagodni emberi és szakmai szempontból is az egy hét alatt.

 

Gulyásné Jónás Anikó - Francia nyelvtanári továbbképzés Nizzában

2019. 07. 14 és 27. között vettem részt Dél-Franciaországban, Nizzában egy francia szakos tanárok számára szervezett nyelvi-módszertani, civilizációs megújító továbbképzésen.

A délelőtti órákat a nagyon felkészült Jean –Philippe vezette, délutánonként pedig az első héten mindig más-más oktatónk volt, – rendkívül profik ők is – akik különböző témákban voltak jártasak: módszertan, IKT, színház és drámapedagógia, civilizáció, politika; képregény, média és mozgókép a franciaórákon.

A tanfolyam szintfelméréssel indult, nagyon színvonalas, homogén tudásszintű csoport jött össze (C1-C2 szint), szinte mindenki középiskolai tanár volt. Felkészült, jó kedélyű, érdeklődő, művelt, lelkiismeretes, szorgalmas, és kellően laza volt a csapat, a viszonylag nagy életkori különbségek ellenére (27 és 60 év között) és a 38-42 fokos,70%-os páratartalmú kánikula dacára is nagyon jól tudtunk együtt dolgozni.

Az órák jók, pörgősek, érdekesek, nyelvileg és módszertanilag is hasznosak voltak, a szóbeliségen volt a hangsúly, állandóan beszélgettünk, vitatkoztunk, politizáltunk, vagy esetenként viccelődtünk, sok jó módszertani gyakorlattal találkozhattunk, ill. osztottunk meg egymással.

Néhány délutánunk rövidebb volt, ekkor, ill. a hétvégén lehetett kicsit nézelődni, kirándulni.

A továbbképzés nyelvileg és módszertanilag is hasznos volt. Jó volt francia anyanyelvűektől hallani, hogy a nyelvi és módszertani tudásomat dicsérték, a szakmai elismerés és az új baráti kapcsolatok kötése (melyek idővel közös munkát is eredményezhetnek majd) jó érzéssel töltenek el.

Újra csak köszönni tudom a lehetőséget!

 

Fehérné Farkas Gyöngyvér 2019. július elején két hetes angol nyelvű továbbképzésen vett részt Málta fővárosában, Vallettán az Easy Schcool of Languages nyelviskolában. A tanórákon kiemelt szempont volt a kommunikációs készség fejlesztése, hiszen a képzés fő profilja is ez volt. A tanárok nagy szaktudással rendelkeztek, így módszertanilag is hasznos volt a képzés. A kurzus mellett lehetősége nyílt Málta kultúrájának, történelmének, nevezetességeinek, gasztronómiájának megismerésére is. A különböző országokból érkező tanárok megismerése (Spanyolország, Litvánia, Lengyelország) lehetővé tette a tapasztalatcserét és az egyes országok oktatási rendszerének megismerését. Az órákon megvitatták a tanítás során felmerülő kihívásokat és problémákat, amelyekre különböző megoldási lehetőségeket kerestek. Mindenkinek fel kellett készülni egy saját maga által választott témából, amiből aztán referátumokat tartottak. Ezen kívül megterveztek egy fiktív Erasmus projektet, ami adott estben valós projektté is válhat.
A tanfolyam segítségével nem csak az angol nyelvet tudta magasabb szinten elsajátítani, hanem ötleteket is kapott a hatékony nyelvtanításhoz.

 

Halász Judit az EUROPASS tanárképző akadémia Pupils on the stage: student-centred methodology and audio-visual projects című kurzusán vettem részt Dublinban. Az első héten arról tanultunk, hogy az audiovizuális eszközök, hogyan támogathatják a tanulás folyamatát, hogyan tudjuk az audiovizuális forrásokat eredményesen használni szaktárgyaink tanítása során. Számos jól használható applikációval ismerkedtünk meg: pl. padlet, genially, sokrative, edpuzzle, canva, snapseed, PowerDirektor. A második héten olyan új tanulásszervezési módszereket mutattak be, amelyek a tanítás folyamatában a tanulókra helyezik a hangsúlyt. Igy szó esett pl. a projektmunkáról, a problémamegoldó és esetalapú tanulásról és a ’flipped’ osztályteremről. Az Erasmus tanfolyam összességében hatalmas lehetőség volt, sokat tanultam a tanfolyamon,  felfrissíthettem angol nyelvtudásomat, rengeteg élményt és tapasztalatot gyűjtöttem. Megismerhettem Dublin nevezetességeit, az ír tájat, bővíthettem ismereteimet az ország történelméről és kultúrájáról, és bepillantást nyerhettem az írek életébe. Örülök, hogy élhettem ezzel a lehetőséggel.

 

Hegedűsné Halász Eszter Dublinban egy kéthetes nyelvi kurzuson vett részt. Az iskola mobilitásának köszönhetően egy, a nyelvi szintjének megfelelő csoportban tanulhatta az angol nyelvet. A csoport rendkívül sokszínű volt, különböző nemzetiségű diákokból tevődött össze, így nem csak az órán de azon kívül is fejlődött kifejezőkészsége, szókincse és kommunikációs technikája. Az iskolában napi 4 órán vett részt, ebből 3 órán a szókincs fejlesztése, különböző témák feldolgozása és a nyelvtani alapok megismerése zajlott. A negyedik órában egy másik tanárral kifejezetten a helyes kiejtést tanulták. A szállás megfelelő színvonalú és kedvező elhelyezkedésű volt (gyalog 15 percre az iskolától), Írország és Dublin pedig mesés. Élményekkel és új tudással gazdagodva zárta a két hetet.

 

Karainé Danóczi Linda  2 hétig az Alpha College nevű iskolában Dublinban. első héten General English (20 óra), második héten Enlish course for PE Teachers(25 óra). Mindkét héten két kétórás délelőtti nyelvtanfolyamon vettem részt, ahol a kiejtés, a szókincs fejlesztése, a beszédkészség fejlesztése, és a nyelvtani alapok ismétlése volt a cél. Délutánonként, az első héten, a nyelviskola által szervezett városnéző és nevezetességeket bemutató túráin vettem részt, második héten pedig a testnevelő tanári kurzusokon. Egy klasszikus angol stílusú épületben tartották az órákat, a termek 14-16 fő befogadására voltak alkalmasak. A termek remekül fel voltak informatikai eszközökkel szerelve, amit a tanárok remekül kezeltek. A csoportomban sok különböző életkorú és nemzetiségű tanuló volt, de a tanárok ezt remekül kezelték. A második hét végére hozzá szokott a fülem a sok különböző akcentushoz és nem okozott problémát a különböző nyelvi szinten történő kommunikáció sem.

 

Kemenczei Gábor két héten keresztül Cambridge-ben, a Bell tanártovábbképző központ “Educational Technology Today” című kurzusán vett részt. A kurzus olyan tanároknak szólt, akik szeretnék minél hatékonyabban kihasználni a digitális technológiában rejlő lehetőségeket az oktatásban. A 9 fős csoportban interaktív módon folyt az oktatás. A kurzuson egészen az alapoktól indultak, a diákok digitális írástudásának (digital literacy) fejlesztésétől. A végső cél és a kurzus mondanivalója az volt, hogy az IKT segítségével olyan megoldásokat és módszereket tudjanak bevonni a tanításba, ami hagyományos módszerekkel egyáltalán nem vagy csak körülményesen oldható meg. A tanfolyamon így terítékre kerültek többek között olyan témák, mint a digitális tesztek alkalmazásának lehetőségei, online projektmunka megszervezése és lebonyolítása, YouTube videókon alapuló feladatok használta, gamifikáció, a tanulói és tanári visszajelzések hatékonyabbá tétele, a mobiltelefon használata a természettudományok tanításában (AR, VR). Ezeket nem csak megmutatták, hanem gyakoroltatták is, és minden nap végén el kellet készíteniük egy olyan tananyagelemet, amit majd a saját óráikon is használni tudnak. Gábor véleménye szerint a szervezők, az oktatók hozzáállása és az egész szervezés kifogástalan volt.

 

Királyné Túri Andrea 2 hetes brightoni továbbképzése alatt az ECL (English Language Center of Brighton) intézményben az angol nyelv tanításának digitális megtámogatását tanulta. Összesen 42 applikációt mutatott be a tanfolyam vezetője, legtöbbjüket nem csak elméletben, hanem  a csoporttársak segítségével  gyakorlatban is kipróbálhatta. Minden nap minden résztvevő számítógépeken, tableteken dolgozott.  A digitális kompetenciája  sokat fejlődött, magabiztosan használja a különböző on- line platformokat. Egy pár applikáció , a teljesség igénye nélkül, a flipgrid, penzu, triptico, otter, popplet. A pedagógiai újonnan elsajátított módszerek a flipped classroom, a projekt alapú és a kooperatív oktatási forma. A tanfolyam egy úgy nevezett SPRE nevű mini projekt elkészítésével zárult, amelyet az utolsó projekt bemutató napon elő kellett adni az intézményben más tanfolyamon résztvevő hallgatók számára. A mobil telefonok használatának számos érdekes módját  is megtanulta, amivel a tanóra a Z illetve ALFA generáció számára is élvezhetővé tehető.

 

Simon Katalin két héten keresztül tanult Cambridge-ben, A Bell Homerton intézményben, Language Improvement for Teacher kurzuson angol nyelvtanfolyam kurzuson vett részt. A kurzus célhja szókincsfejlesztés, hallásértés, szövegértés, íráskészség, kiejtés fejlődése. Rendkívül magas színvonalú volt a képzés, és a körülmények a fogadó intézményben.A kötelező órákon kívül választhattak a résztvevők különböző workshopok és előadások közül. Nyelvtudása, kommunikációs készségei sokat fejlődtek, hasznosnak ítélte meg az Angliában töltött két hetet.

 

Vargáné Tulik Hilda 2 hetes továbbképzésen vett részt a Bell tanártovábbképző intézet Homerton College képzőközpontjában, Cambridge-ben. A képzés - Language and Methodology Refresher: Secondary/ Adults – középiskolában, illetve a felnőttoktatásban angol nyelvet tanító tanároknak kínált módszertani megújulást. 20 főből álló csoportjában a sok nemzetet képviselő tanárkollégákkal együtt lehetősége nyílt megismerkedni kooperatív munkamódszerekkel, motiváló és a beszédkészséget, olvasás- és íráskészséget kreatívan fejlesztő technikákkal. Ötletekkel gazdagodott a differenciált oktatás terén és megismerkedett a versek, képek, zeneszámok tanórai felhasználásának lehetőségeivel. Sokat tanult a helyes értékelés és visszajelzés fontosságáról és a különböző nyelvi szinten levő tanulók általános hibáiról, nehézségeiről. A képzés során szinte minden nap született valamilyen produktum (vers, fogalmazás, poszter stb.) a csoportban végzett munka eredményeként, amelyek sorban kikerültek a tanterem falára és bárki által megtekinthetők voltak. A kemény szakmai munka után minden délután és este valamilyen kulturális programban való részvételre nyílt lehetősége és ez tette igazán teljessé az angliai tartózkodást. A szállás és az ellátás kiváló volt, és a tanfolyam szervezői és tanárai igen magas színvonalon gondoskodtak arról, hogy a résztvevők rengeteg pozitív szakmai és kulturális élménnyel gazdagodva térhessenek haza.

 

Volter Etelka az Alpha College által szervezett kéthetes kurzuson vett részt Dublinban, melynek címe: Educating for the 21st Century – re-imagining our schools for our children’s future. A tanfolyam olyan általános és középiskolás tanároknak, valamint iskolavezetőknek szólt, akik alternatív megközelítéseket keresnek a tanításban. Foglalkoztak a pedagógiai folyamatok értékelésének kritikus módjával, a 21. századi globális kérdésekkel. Modern pedagógiai eszközök alkalmazásához kaptak segítséget, útmutatást, amelyeket saját tanítási gyakorlatukban alkalmazhatnak. A tanfolyam során érintett témakörök: 21. századi képességek, a tanulás és oktatás elméletének fejlődése, a reflektív tanítási gyakorlat, autonóm oktatás, modern technológia az osztályteremben, interkulturalitás, a kritikus gondolkodás képessége. Bepillantást kaptak a projekt alapú tanulás (PBL), probléma alapú tanulás és a tartalmi és nyelvi integrált tanulás (CLIL) módszerébe. A tanfolyamot Etelka jó szívvel ajánlja mindenkinek szervezettsége, a szállás színvonala alapján, valamint a fantasztikus természeti és kulturális környezet miatt, amit Dublin és Írország nyújt.

 

Völgyesi Dóra 2019. július 15. és 27. között vettem részt két hetes továbbképzésen Brightonban a The English Language Centre nevezetű intézményben, a CLIL azaz a tartalmi alapú oktatás idegen nyelv segítségével nevezetű kurzuson. Ennek a módszernek a segítségével egy adott tanagyagot vagy tananyag részt lehet idegen nyelven prezentálni a diákoknak. A kéthetes kurzus során egy 12 fős csoportban kooperatív technikák segítségével ismerkedtem az új módszertani gyakorlatokkal, melynek során számos gyakorlati példát láthattam a CLIL technikákra. Az idegen nyelvi készségeket célzó feladattípusok mellett, matematika, biológia és történelem órákon keresztül is láthattam hogyan működnek az osztályteremben a feladatok. Élvezetes része volt a tanfolyamnak az is, hogy nem nyelvtanári „szemüvegen” keresztül szemléltették a feladatok az angol nyelv oktatását. A kurzus egy úgynevezett SPRE projekttel zárult, melyen részeként egy óraterv mutattam be egy kolumbiai kolléganővel. Majd az utolsó napra egy posztert készítettünk cseh és kolumbiai kolléganőimmel, melyet az éppen ebben az időszakban több különböző tanfolyamon tanuló kollégáim is megtekinthettek. Végeredményként elmondhatom, hogy egy jól szervezett és rendkívül hasznos tanfolyamon vehetettem részt, melynek eredményeként rengeteg ismerettel gazdagodva tértem haza. Az iskola is körültekintően, hatékonyan, segítőkészen és szervezetten bonyolította le a tanfolyamot, ezért bárkinek nyugodt szívvel ajánlom mind az intézményt, mind a rendkívül élhető várost is. Összességében elmondhatom, hogy mind szakmailag mind kulturálisan rengeteg pozitív élménnyel zártam a kéthetes tanulmányaimat.


ERASMUS+
PROJEKTEK
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
www.bankvelem.hu
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Elte ORIGO Referenciaiskola
PÉNZIRÁNYTŰ iskola
KÉSZPÉNZKÍMÉLŐ
PÉNZ7 iskola
INFO

Cím:

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium

2700 Cegléd

Rákóczi út 46.

 

Ideiglenes telephely:

2700 Cegléd

Törteli út 42.

 

Telefon:

06-53/500 525

 

Email:

cklg@cklg.hu

 

OM azonosító:
032549

Tagozatkódok:

1001 Matematika

1002 Természettudományok
1003
Angol nyelv

1004 Német Nyelv

1005 Humán

1006 Informatika

1008 8 osztályos tagozat

tcld.net


Hány nap van hátra?
Nyári szünet:
2024.06.20 - 2024.09.01-ig
Még nap van hátra
SZAVAZÁS
Nincs megnyitott szavazás


Valid XHTML 1.0 Transitional

Érvényes CSS!

A lap 0.018 másodperc alatt készült el. | Copyright 2024 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | Impresszum
| A látogatók száma 2012.07.14-től összesen: 26260815 | Ebben a hónapban: 259063 | Ma: 14856 | jelenleg: 5 | Statisztika |