Ma 2024. július 24. szerda, Kinga, Kincső napja van. - Holnap Kristóf, Jakab napja lesz.
   

PROGRAMKERESŐ
 
Ke Sz Cs Sz Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Európai Uniós pályázatok
Határtalanul pályázatok

Eramus+ 2019 a projekt összefoglalása


Az ERASMUS+ KA1 projekt összefoglalása

Erasmus+Fennállásának 120 éve alatt intézményünk mindig meghatározó szerepet töltött be a nevelés és oktatás területén a térség életében. Szeretnénk, ha ezt a befolyást a 21. században is meg tudnánk őrizni, úgy, hogy értékes hagyományainkat ötvözzük egy korszerű oktatási modellel.

Küldetésünknek tekintjük, hogy iskolánkat a világra nyitott, szilárd demokratikus értékrenddel rendelkező, autonóm személyiségek hagyják el. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink az iskola befejezésekor rendelkezzenek azokkal a kulcskompetenciákkal, amelyek birtokában mind itthon, mind az Unió más országaiban is alkalmazkodni tudnak majd a modern világ változásaihoz. Ahhoz, hogy diákjainkat fel tudjuk készíteni az új kihívások kreatív fogadására, nekünk is folyamatosan meg kell újítanunk pedagógiai gyakorlatunkat.

Távlati célként két fő területen szeretnénk fejlődést elérni. Egyrészt iskolánk nemzetközi kapcsolatait kívánjuk bővíteni, és az együttműködés során szerzett tudást és tapasztalatot szeretnénk pedagógiai munkánkba beépíteni. Másrészt célunk, hogy innovatív pedagógiai módszerek alkalmazásával egy korszerű, tanulóközpontú oktatási modellt vezessünk be.

Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt helyet foglal el az idegen nyelvek tanítása. Az idegennyelv-tudás lehetőséget teremt arra, hogy tanulóink közvetlenül is megismerjék más népek kultúráját, értékeit. Az Erasmus+ pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy tanulóinkat a magyartól eltérő kultúrák tiszteletére és elfogadására neveljük, elmélyítsük interkulturális érzékenységüket, valamint, hogy iskolánk nemzetközi kapcsolatait bővítsük, és egyben új szintre is emeljük. Hosszú távú célunk, hogy az intézményünkben évek óta folyó projektmunka kereteit kitágítsuk, és ebbe a munkába jövendő külföldi partnerintézményeinket is bekapcsoljuk közös, szaktárgyakon átívelő projekteken keresztül.

A másik területen a pályázat célkitűzése, hogy a tanárok azon kompetenciáit fejlessze, amelyek lehetővé teszik a 21. század iskolájának megfelelő szemlélet, módszertan elsajátítását, az innovációra való képesség kialakulását. Az intézmény gyengesége ugyanis, hogy a tanárok zöme még mindig a hagyományos frontális, tanárra fókuszáló oktatási módszerrel tanít.

A tanári mobilitások keretében olyan szakmai, módszertani továbbképzéseket választottunk, amelyek összhangban állnak iskolánk távlati célkitűzéseivel.

A részt vevő 15 pedagógus között 7 nyelvtanárt találunk. Emellett magyar, történelem, matematika, biológia, testnevelés és szabadidő-szervező tanárok vesznek részt a projektben. Közülük hatan is általános nyelvtudásukat fejlesztő tanfolyamokon szeretnének részt venni. Nyelvi készségük fejlődése révén képessé válnak arra, hogy az idegennyelv-tanárok mellett maguk is bekapcsolódjanak a nemzetközi együttműködésekbe.

Intézményünk tanárainak magas szintű idegennyelv-tudása másik fő célunk megvalósításához is nélkülözhetetlen. Ahhoz, hogy iskolánkban az új, tanulóközpontú oktatási modellt megvalósíthassuk, tanárainknak előbb el kell sajátítania az új, innovatív pedagógiai módszereket. Ezért választottak olyan tanfolyamokat, amelyek például az IKT-ismereteket bővítik, a kreatív tanítási módszereket, a kooperatív tanulásszervezési formákat mutatják be, vagy a hátránnyal érkezők integrálásának lehetőségeit, illetve pl. a CLIL-módszert ismertetik meg. A most tervezett mobilitásokból nemcsak az abban részt vevő pedagógusok profitálnak, mivel a tervezett tudásmegosztás eredményeként az elsajátított szemléletet és módszereket az intézmény többi tanára is megismeri. Számukra ez várhatóan ahhoz is motivációt fog nyújtani, hogy a következő években ők is részt vegyenek Erasmus+ pályázatban.

A tanárok idegen nyelvi kommunikációs készségének fejlődése lehetővé teszi a középtávon tervezett szakmai látogatások (job shadowing) megvalósítását. A mobilitás e típusa lehetőséget nyújt arra, hogy korszerű oktatási modelleket, új innovatív pedagógiai-módszertani eszközöket tanulmányozzunk a partnereknél, és ezeket átültessük saját gyakorlatunkba. Az iskola tervei között szerepel, hogy ne csak küldő, de fogadó intézménnyé is váljon és megossza jó gyakorlatait.

A nyelvi fókuszú munkatársi mobilitások közvetlen hatása az idegennyelv-oktatás általános nyelvi-módszertani színvonalának emelése lesz, amitől a nyelvvizsgák számának emelkedését is várjuk. A tanfolyamon résztvevő tanárok módszertani kultúrájának fejlődése remélhetőleg a diákok nyelvtanulási motivációját, idegen kultúrák iránti érdeklődését is növeli.

A projekt hosszú távú hatásaként az intézményben folyó pedagógiai munkáról kialakult pozitív kép erősödni fog partereink körében: a disszemináció eredményeként remélhetőleg követendő példát mutatunk a térség többi intézménye számára is.

Eredményként azt is várjuk, hogy intézményünk több külföldi partnerre tesz szert, és velük hatékonyan együttműködve folytatni tudja a pályázatot, akár egy job shadow program keretein belül, eTwinning segítségével, valamint projekt alapú együttműködések megvalósításával.

 

During 120 years of its existence our institution has always fulfilled a prominent role in the field of education in the life of the region. We would like to sustain this influence in the 21st century by combining our valuable traditions with an advanced educational model.   

Our mission is to encourage our students to become independent personalities who are open to the world and have a firm system of democratic values by the time they finish their studies in our school. We consider it is important that our students have the necessary key competencies that enable them to adapt to the changes of the modern world both in our home country and other countries in the EU. To be able to prepare our students for meeting the new challenges we also have to renew our pedagogical practices continuously.

As a long-term objective, we would like to make process in two main areas. First, we would like to expand our international relations and employ the knowledge and experience gained by the cooperation into our teaching work. On the other hand, our aim is to introduce an up-to-date learner-centred didactic model by applying innovative educational methods.

Teaching foreign languages figure prominently in the pedagogical program of our school. Speaking a foreign language provides opportunity for our students to learn about the cultures and values of other nations in a direct way. Erasmus provides us the opportunity to teach our students how to accept and respect cultures that are different from ours, deepen their intercultural awareness, and broaden and carry our school’s international relations to a further stage. Our long-term aim is to widen the frames of the project work running at our school for several years, and join the future partner institutions into this work via common projects and subjects.

An additional objective of the project, in accordance with the 21st century school, is to develop teachers’ competencies that enable them to acquire new perspectives, methods, and the ability for innovation. The weakness of our school definitely is that most of the teachers still use the traditional frontal method that focusses on the teacher.

In the teacher mobility program we have chosen professional and methodology trainings that comply with the long-term goals of our school.

Among the 15 participating teachers there are 7 language teachers. In addition, teachers of history, mathematics, biology, physical education, and a leisure organizer takes part in the project. Six of them would like to join teacher training courses where they can develop their general language skills. Increasing their knowledge of a foreign language enables them to involve international projects together with their language teacher colleagues.

High level language abilities are essential for the realisation of our other aim. To achieve the new learner-centred didactic model in our school, first our teachers have to adapt new innovative pedagogical methods. Therefore they have chosen courses which help them become more confident in using educational technology, introduce creative teaching strategies and cooperative forms of planning, where they can learn about the possibilities of integrating students with special needs, or the CLIL method. Not only participating teachers will benefit from the planned mobility programmes, the other teachers of the institution will also learn about the new perspectives and methodology by devised knowledge sharing. Expectedly this will provide them further motivation to apply for future Erasmus + trainings.

The development of the teachers’ communication skills in a foreign language allows the realisation of the job shadowing planned medium-term. This kind of mobility permits us to study modern educational models and new innovative pedagogical-methodological techniques at our partner institutions, and adapt these into our own practices. Our school plans to become not only a sending institution but also a host institution, and share its own good practices. 

The direct effect of the language focussed teacher mobilities will be the improvement of the quality of foreign language teaching and methodology, which expectedly leads to the increasing of the number of language examinations. The development of the teaching strategies of the participating teachers will hopefully raise students’ motivation for language learning and interest for other cultures.

As a long-term effect of the project, the positive image of the pedagogical work in our school will strengthen in our partners, and as a result of the dissemination we will hopefully offer an example to be followed by other institutions in the region.

We also expect to obtain several foreign partner institutions with whom we can effectively cooperate and carry on Erasmus+, either within the frames of job shadowing or with the help of eTwinning, and we can accomplish project-based common work. 

 


ERASMUS+
PROJEKTEK
Oktatási Hivatal Bázisintézménye
www.bankvelem.hu
Minősített Tehetséggondozó Műhely
Elte ORIGO Referenciaiskola
PÉNZIRÁNYTŰ iskola
KÉSZPÉNZKÍMÉLŐ
PÉNZ7 iskola
INFO

Cím:

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium

2700 Cegléd

Rákóczi út 46.

 

Ideiglenes telephely:

2700 Cegléd

Törteli út 42.

 

Telefon:

06-53/500 525

 

Email:

cklg@cklg.hu

 

OM azonosító:
032549

Tagozatkódok:

1001 Matematika

1002 Természettudományok
1003
Angol nyelv

1004 Német Nyelv

1005 Humán

1006 Informatika

1008 8 osztályos tagozat

tcld.net


SZAVAZÁS
Nincs megnyitott szavazás


Valid XHTML 1.0 Transitional

Érvényes CSS!

A lap 0.019 másodperc alatt készült el. | Copyright 2024 Ceglédinfo, design by © Ceglédinfo | Impresszum
| A látogatók száma 2012.07.14-től összesen: 27704870 | Ebben a hónapban: 1055623 | Ma: 217080 | jelenleg: 1 | Statisztika |